ПРОДУКТИ
Кошница

Имунизационен календар

Последна актуализация по "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България от 7.11.2014

Навършена възраст,
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix

От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Два месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Два месеца,мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит В, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

HEXACIMA

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Шест месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (III прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Engerix)

Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл

Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират

БЦЖ ваксина

Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием
(1 година)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация противСтрептококкус пневмоние (IV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

 

Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против
дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Шест години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит.

Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит -
Тетраксим

Седем години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

*От мес.Ноември 2012г. е въведена незадължителна (по желание на родителите)ваксина против HPV (човешки папилома вирус) ,Cervarix или Silgard по избор на родителите.Ваксината е безплатна!

Някои пояснения:

"Имунизационен календар на Република България" е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.   Имайте в предвид,че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители ( когато е под 18г. ) подлежат на финансова санкция от РЗИ ( Регионална Здравна Инспекция-бившата ХЕИ ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица,тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители ( преносители ) на опасни инфекциозни заболявания.
   Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания,висока температура,диария и др.,поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца ( по временни медицински противопоказания )! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Имунизациите могат да се отложат ,но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец,тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.