ПРОДУКТИ
Кошница

Гаранция на стоките и рекламации

Всички стоки с гаранция имат упоменат гаранционен срок в сайта. За да предявите рекламация, моля попълнете формата за рекламации и  представете документите  за покупката.Срокът за сервизно обслужване е 30 дни.

При проблеми ни търсете на тел.: 0888 96 96 95

При връщане на продукт сумата се връща по начина, по който сте заплатили своята поръчка. Ако сте платили на куриера с Наложен платеж, то очаквайте и възстановяването на сумата също с Наложен платеж. Ако сте платили с банков превод, моля да посочите банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата.

За да сте сигурни в Гаранцията на продукта, моля пазете документите, опаковката и аксесоарите на закупения от нас продукт ! Гаранцията на пантофи, гумени ботуши и апрески е 1 / един / месец!

Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба и гаранционната карта.

Гаранционното обслужване на стоките се извършва в сервизите, посочени в гаранционната карта.За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България. 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката.

- Когато серийния номер (IMEI) липсва или   е нечетлив                                                                               - Когато гаранционните документи са преправяни. 

- Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транпорт/съхранение/монтаж/небрежност/механично увреждане/изпускане/удар и др.

- Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.

- Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.

- Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.

- Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт и др.

- Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение.

- При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.

Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

- При рекламация, клиентът трябва да представи гаранционна карта. В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.

- Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгл. тарифата на избраната от него куриерска фирма.

 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

На основание чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже без да посочва причина, без да дължи обезщетение и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55 от ЗЗП в 14 дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай на запазена оригинална опаковка и предоставяне на документите за покупка на стоката. В случай на упражнено право на отказ потребителят трябва да предаде или изпрати стоките обратно на Kati-eshop.com не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Kati-eshop.com за решението си да се откаже от договора.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за Алтернативно решаване на спорове / АРС /
Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове / ОРС /
Онлайн решаване на спорове