ПРОДУКТИ
Кошница

Растеж и развитие

Схема на развитие

От 1 до 3 месеца

*Обща моторика

Развива се общата моторика. Стимулирайте чрез масаж и гимнастика. На 3 месеца бебето изправя глава,поставено по корем. Има опора на краката.

*Възприятия

Развиват се слух,зрение,вкус,обоняние. Детето следи с  поглед играчка,обръща се по посока на звука. На 2 месеца се усмихва,когато му се говори,бодърства и разглежда играчка. На 3 месеца реагира оживено,когато му се говори.

*Реч

Първите прояви на рабиране на вашата реч се разпознават в реакцията на детето към гласа на говорещия. Детето започва да извърта главичката си по посока на говора и да реагира  по определен начин на променената сила на гласа.

*Игра

Подходящи са пъстри, звучащи играчки, които да стимулират цветово и слухово вашето бебе. Използвайте играчки и дрънкалки, които са с  безопасни багрила и не могат да бъдат погълнати.

 

 

От 4 до 6 месеца

*Обща моторика

Детето вече прави опити да стъпва на крачетата си и да ,,подскача”. На 4 месеца може да рита и да посяга с ръка. На 5 месеца се обръща от гръб по корем, легнало по корем се опира на длани. На 6 месеца се обръща от корем по гръб.

*Фина моторика

На 6 месеца активно поема храни от лъжичка.

*Внимание

Задържа вниманието си, има любими играчки и играе с тях избирателно.

*Зрително-пространствена  ориентация

Уверено посяга и хваща играчка.  Може да я постави в устата си. На 4 месеца се обръща по посока на звука. На 5 месеца познава близки хора, различава тона при говор.

*Реч

Започва да произнася срички- па-па, ба-ба и пр.

*Игра

Детето показва предпочитания към дадена играчка, търси я с поглед. На 5 месеца вече задържа играчка в ръка. Използвайте играчките от преходния период.

 

 

От 7 до 9 месеца

*Обща моторика

Детето вече седи уверено, обръща се самостоятелно от  гръб по корем, стига до желаната играчка. Стои, като се държи за неподвижна опора. Сяда, като леко се придържа от възрастен.  На 8 месеца пристъпва встрани, като се придържа от възрастен или самичко на неподвижна опора. На 9 месеца ходи, водено на 2 ръце. Ходи около неподвижна пора само.

*Фина моторика

Прави опити да вгнездяваили слага един предмет в друг.

*Мислене

Ориентира се в позната среда извън домашната-парка, детската площадка.

*Въображение

Търси разнообразни играчки. На 9 месеца различно играе с различните играчки. Играе на криеница.

*Емоции

Реагира емоционално на познати хора и играчки.

*Реч

Детето натрупва пасивен речников запас или научава думи-названия, които не може да изкаже, но посочва и знае какво означават. Произнася  продължителни звукосъчетания. На 8 месеца повтаря по подражение звукосъчетания. Търси с поглед предмет, за който го питат.

*Игра

Детето вече играе с партньор-възрастен. Игрите са елементарни, без правила и не търпят развитие. Играе манипулативно, без да използва играчките  по предназначение.

От 10 до 12 месеца

*Обща моторика

Детето се изправя с опора, пълзи уверено, ходи с помощ. Може да стои самостоятелно. На 11 месеца ходи с малка опора.  На 12 месеца пристъпва самостотелно.

*Фина моторика

Извършва действия с големи предмети-строи кула от 2 куба, отваря и затваря кутии, драска в границите на лист.

*Памет

Знае къде са поставени любимите му играчки и ги търси с поглед. Ориентирано е в обстановкатав дома си и познава дневния си режим. Очаква играта.

*Мислене

Свързва се с развитието на речта-детето използва думи-названия, прави опити да дава знак за физиологични нужди и да контролира отделителната ситема.

*Внимание

Предлагайте на детето познати  и любими играчки , които изискват съсредоточение.

*Комуникация

Разпознава имената на познати хора. Изпълнява прости поръчки с посочване.

*Реч

Появява се първата дума, с което започва етапът на първоначално овладяване на езика. Първата дума в речта на детето е тази, която то свързва с нейното значение. Много често тя носи обобщен характер. Една и съща дума може да означава различни неща-например мама-молба, радост, жалба, обръщение и др. Постепенно се появяват съществителни имена. Произнася 2-3 осмислени думи.

*Игра

Детето играе с партньор-възрастен или дете. Игрите са елементарни,манипулативни, използва играчките по предназначени.

 

От  1 до 1.5 години

*Обща моторика

Ходи самотоятелно. Нужно е общо закаляване на организма чрез игри на открито, двигателни игри – пързалки, катерушки.

*Фина моторика

Поставя 3 кубчета едно над друго. Възпроизвежда с играчки наблюдавани действия – хранене на кукла, возене на камионче. Насърчавайте драскане в границите на лист, строене на кула от 3-5 кубчета.

*Памет

Играе по подражание, все още не осъзнава правилата на играта, но спазва елементарни игрови прийоми.

*Мислене

Чрез играта детето решава задачи от ситуативен характер – поставя по-малък предмет в кофичка, прави опити да вгнездява. Иска да върши всичко само.

*Комуникация

Привързва се към възрастен.

*Реч

Първо се появяват двусрични думи, лесни за изговаряне – баба, мама, кака, тата и др. Появяват се първите изречения, най-често от типа „ Мими, ам” , „ Ам, кашата” и др.

*Игра

Подходящи са играчките от предходния период, катерушките в парка, кубчета и др.

От  1,5 до 2 години

*Обща  моторика

Детето извършва автоматизирани действия – тича, качва се и слиза по стълби, като се придържа, катери се по столове и дивани. Необходимо е общо закаляване на организма чрез игри на открито.

*Фина моторика

Драска в границите на лист, строи с 5-6 кубчета, храни се самостоятелно.

*Памет

Възпроизвежда в игрите си минал опит и/или наблюдавани действия.

*Мислене

Извършва разнообразни и адекватни действия с играчките, търси и намира скрита играчка.

*Реч

У детето се заражда потребността от общуване чрез говорене.  Обогатява се речта, натрупва се пасивен и активен запас от думи, детето използва прости изречения от 2-3 думи. Задава въпроси  Кой? Какво? Къде?, назовава изображения на картинка.

*Игра

Наблюдават се първите осъзнати  игри с дете партньор, влиза в ъв взаимодействие с деца от различни възрасти.

 

От 2 до 2.5 години

*Обща моторика

Общата моторика е добре развита. Детето тича добре. Активно участва в миене, обуване, обличане.

*Фина моторика

Рисува крива непрекъсната линия, използва чаша и лъжица самостоятелно.

*Памет

Знае и умее да спазва елементарни игри с пръсти, може да се включва в двигателни игри по подражание на по-големи деца. Заучава с разбиране стихове и песни.

*Мислене

Изпълнява поръчка по инструкция с придружаващ жест в контекста на ситуацията. Обича да му се разказва по картина

*Комуникация

Включва се и изпълнява групови игри и упражнения.

*Реч

Натрупва се пасивен и активен запас от думи. Речникът се обогатява, детето използва все по-голям  набор от думи-названия, използва  изречения от 3-5, като речтае аграматична.

*Игра

Играчки за вгнездяване, за низане, строител, колело.

 

 

От 2.5 до 3 години

*Обща моторика

Общата моторика е много добре развита. Качва се и слиза по стълби без опора. Работи по предназначение с пластичен материал, умее да се облича и съблича само, като се нуждае от контрол.

*Фиина моторика

Рисува човешка фигура като главоного. Реже с  ножица. Рисува и моделира познати предмети.

*Памет

Може да заучи стихчета и римушки съобразно възрастта.

*Мислене

Мисленето е  нагледно-действено, но детето разбира причинно-следствената връзка при игра и умее да взима решения в хода на играта.

*Внимание

Устойчивост и концентрация на вниманието се постигат чрез различни видове мозайки, пъзели с 6, 9, 12 елемента и др.

*Въображение

За първи път се наблюдава сюжетно-ролева игра.

*Реч

В основни линии е сформирана речта на детето, умее да разказва за своите преживявания, наблюдения и др. Говори многословни изречения, задава разнообразни въпроси как и защо.

*Игра

Много от децата, особено посещаващите детски ясли, вече играят разнообразни игри, игри с правила, двигателни, колективни игри. Влизат във взаимодействие с деца от различни възрасти.